OM AKTIVBALANS


AKTIV BALANS

Enhagsslingan 4C

187 40 Täby

070-740 24 70

info@aktivbalans.se

www.aktivbalans.se

 

Bankgiro 207-9101

 

Innehavare av F-skatt och ansvarsförsäkring


Yoga

På Aktiv Balans är det inte viktigast vilka yogatraditioner vi arbetar med.

Vi utför kroppsövningar, andningsövningar och meditationer från olika yogatraditioner.

Det är inte de enskilda komponenterna i yogan som gör yoga effektivt,


DET ÄR ALLA KOMPONENTERNA TILLSAMMANS


Vi erbjuder främst terminskurser för att du ska få en kontinuitet i ditt utövande.

Varje vecka har vi olika teman på passen.

Det kan vara allt ifrån att vi fokuserar på vissa problemområden till att vi har fokus på

yogans olika redskap i "verktygslådan".


Yogan utförs i små grupper som ger en personlig atmosfär och utrymme för frågor.

Grupperna har ca 10 st deltagare och matta och yogafilt finns att tillgå utan kostnad.


Medicinsk fotvård

Fotvården drivs tillsammans med Ulrika Rydell och vi kallar oss för Fotbalans.se.

Vårt mål är att på bästa möjliga sätt bemöta dig med omtanke och värme och erbjuda professionell behandling.

Vi erbjuder våra kunder bra tider och hög tillgänglighet.

Vi vill hitta hållbara lösningar till dina fotproblem och inte enbart symtomlindring.


Bakgrund Aktiv Balans

Mitt beslut att starta företaget Aktiv Balans baseras på lång personlig erfarenhet av att möta människor som av olika skäl inte mår bra fysiskt eller psykiskt. Dessutom har jag själv genomgått en långvarig sjukdomsperiod och rehabilitering med yoga som terapi. Min förhoppning är att kunna delge min erfarenhet och övertygelse om att både kropp och själ är avgörande för vår hälsa. Mina ledstjärnor i detta arbete är engagemang, lyhördhet och glädje”.


  • Utbildad certifierad livsyogalärare hos Deva.
  • Vidareutbildning inom den medicinska yogan hos IMY.
  • Legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet.
  • Medicinsk rådgivare inom läkemedelsindustrin.
  • Egen erfarenhet av Yoga som behandlingsform vid rehabilitering.
  • Utbildad Mindfulnessinstruktör, MB(SR) hos Andries J Kroese, dr med.
  • Fördjupningskurser i Hatha yoga, samt yogaterapi hos Omyoga, Stockholm.
  • Förberedande yogalärarkurs hos Yogaskolan, Stockholm.
  • Medicinsk fotvårdsterapeut, Axelsons fotvårdsskola, Stockholm.


 

AKTIV BALANS

Enhagsslingan 4 C

TÄBY

info@aktivbalans.se

070-740 24 70